Dữ liệu về Sử dụng năng lực cho tháng Giêng ở Mỹ lúc 4:15 pm (GMT+2). Các dữ liệu đo tỷ lệ phần trăm của năng lực sản xuất thực tế sử dụng và được theo sau là một chỉ số về tăng trưởng kinh tế và mức độ nhu cầu trong nước. Một kết quả gần 85% được coi là thích hợp và trình bày một sự cân bằng thuận lợi giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Một kết quả trên 85% kích hoạt quá trình lạm phát trong nước. Nói chung, một sự tăng trưởng các chỉ số hỗ trợ đồng đô la Mỹ.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi