Trung tâm nghiên cứu kinh tế châu Âu phát hành dữ liệu trên những kỳ vọng kinh tế ở Thụy Sĩ tại 12:00 (GMT+2). Việc đánh giá tình hình kinh tế hiện nay dựa trên các tiêu chí như điều kiện kinh doanh, điều kiện làm việc và những người khác. Một kết quả cao, hỗ trợ cho Franc trong khi một kết quả thấp, ngược lại, có thể ảnh hưởng đến đồng tiền quốc gia.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi