Cuộc họp ECB chính sách phi tiền tệlà do lúc 10:00 (GMT+2). Tại thời điểm này, sự biến động của tiền tệ châu Âu có thể tăng. các cuộc họp chính sách tiền tệ thay đổi một chu kỳ sáu tuần trong khi cuộc họp chính sách tiền tệ không được tổ chức mỗi tháng một lần.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi