Xu hướng hiện nay

Hôm nay, các cặp GBP/USD đã được phát triển, nhưng sau đó điều chỉnh giảm xuống mức 1,4455 trong bối cảnh dữ liệu kinh tế vĩ mô hỗn hợp, phát hành tại Anh.

Chỉ số giá tiêu dùng lõi đến ở dưới đây dự báo ở mức 1,2%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,1% đến 0,3% trong điều kiện hàng năm và giảm xuống còn -0.8% trên cơ sở hàng tháng. Chỉ số giá bán lẻ đã giảm xuống 1,3% trong điều kiện hàng năm, chỉ số giá sản xuất - Output xuống -1.0% trong khi chỉ số giá sản xuất - đầu vào vượt quá dự báo và đứng ở vị -7,6%.

Dữ liệu về NAHB Index thị trường nhà ở, do ở Mỹ hiện nay, có thể ảnh hưởng đến động lực trong cặp. Một sự tăng trưởng trong các chỉ số sẽ tăng cường đô la Mỹ trong khi một suy giảm, trái lại, có thể ảnh hưởng đến tiền tệ của Mỹ.

Hỗ trợ và kháng cự

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp đôi đang trong khu vực của MA giữa Bollinger Bands kinh doanh. MA50, MA100 và MA144 là trên giá hiện tại và định hướng theo chiều ngang. MACD histogram là gần đường không; khối lượng của nó là không đáng kể và vẫn gần như không thay đổi. ADX cho thấy một sự suy giảm trong cặp. Các dòng DI qua mỗi khác và di chuyển xuống.

Mức hỗ trợ: 1.4419, 1.4391, 1.4351, 1.4332, 1.4291, 1.4267, 1.4143, 1.4211, 1.4149.

Ngưỡng kháng cự: 1.4447, 1.4499, 1.4522, 1.4544, 1.4567, 1.4640, 1.4668, 1.4691.

Lời khuyên giao dich

Vị trí dài có thể được mở từ mức 1.4477 với mục tiêu tại 1.4499, 1.4522 và dừng lỗ tại 1.4455.

Vị trí ngắn có thể được mở từ mức 1.4400 với mục tiêu tại 1.4375, 1.4350 và dừng lỗ tại 1.4420.

Hiệu lực - 2-3 ngày.

GBP/USD: phân tích tổng hợp
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi