Hiệp hội quốc gia các nhà xây dựng phát hành Chỉ số thị trường nhà ở cho tháng Giêng tại 05:00 (GMT+2). Chỉ số này được dựa trên một cuộc khảo sát của các chủ nhà liên quan đến đánh giá của họ về giá bất động sản hiện tại và năng động giá trong sáu tháng tới. Một kết quả trên 50 cho thấy giá bất động sản hiện nay được coi là chấp nhận được.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi