Số liệu về sản xuất Chỉ số giá đầu vào tháng Giêng ở Anh lúc 11:30 am (GMT+2). Các dữ liệu phản ánh những thay đổi trong giá cả của hàng hoá, dịch vụ mua của các nhà sản xuất Anh quốc. Một sự tăng trưởng trong các chỉ số có thể tăng cường Pound.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi