Dữ liệu về doanh số bán lẻ và doanh số bán lẻ cũ trên xe ô tô cho quý IV ở New Zealand 11:45 (GMT+2). Các dữ liệu đo tổng khối lượng bán hàng trong các cửa hàng bán lẻ và được theo sau là một chỉ số về chi tiêu tiêu dùng. Một sự tăng trưởng doanh số bán lẻ được xem là một yếu tố thuận lợi cho sự phát triển kinh tế. Một kết quả cao có thể tăng cường NZ Dollar.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi