Dữ liệu về cán cân thương mại cho tháng mười hai trong khu vực châu Âu vào lúc 12:00 pm (GMT+2). Các chỉ số đo lường sự chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Kết quả dương tính đại diện cho một thặng dư thương mại và có thể tăng cường Euro.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi