Dữ liệu về doanh số bán lẻ cũ Ô tô trong tháng Giêng ở Mỹ lúc 3:30 pm (GMT+2). Các chỉ số được dự kiến ​​sẽ phục hồi đến 0.0% từ mức -0.1%. Các dữ liệu phản ánh những thay đổi trong khối lượng hàng hóa bán ra của các nhà bán lẻ và được theo sau là một chỉ số về chi tiêu tiêu dùng. Một sự tăng trưởng trong các chỉ số được xem như là một yếu tố tích cực cho nền kinh tế của đất nước và có thể tăng cường Dollar Mỹ.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi