Số liệu về GDP của Đức trong quý thứ tư là do lúc 09:00 (GMT+2). Các nhà phân tích kỳ vọng chỉ số vẫn giữ nguyên ở mức 0,3% trên cơ sở hàng quý và sẽ tăng lên 2,3% từ 1,7% trên cơ sở hàng năm.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi