Ivey Purchasing Managers Index cho tháng Giêng ở Canada 05:00 (GMT+2). Các chỉ số được dự kiến ​​sẽ tăng lên 50.0 điểm từ 49.9 điểm. Các chỉ số được công bố bởi các Ivey Trường Richard Kinh doanh đánh giá điều kiện kinh doanh và nhà nước tổng thể của nền kinh tế của đất nước. Một kết quả trên 50 được coi là một thuận lợi và có thể tăng cường Dollar Canada.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi