Dữ liệu về cán cân thương mại cho tháng mười hai  ở Đức lúc 9:00 am (GMT+2). Thặng dư thương mại dự kiến ​​sẽ tăng lên 20.2 tỷ từ 19.7 tỷ euro. Các dữ liệu trình bày sự khác biệt giữa giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu ra các nước và nhập khẩu vào nước này. Một giá trị tích cực cho thấy thặng dư thương mại, một dư thừa của xuất khẩu vượt nhập khẩu. Một sự tăng trưởng trong xuất khẩu có tác động tích cực đến nền kinh tế của đất nước và có thể tăng cường Euro.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi