Số liệu về xuất nhập khẩu cho tháng mười hai lúc 09:00 (GMT+2). Các chỉ số được phát hành bởi Statistiches Bundesamt Deutschland. Nhập khẩu dự kiến ​​là xuống đến -0,5% từ 1,6% trong khi xuất khẩu - để được lên đến 0,5% từ 0,4%. Nhập khẩu thay đổi hiện nay trong tổng số lượng hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu vào nước (mua hàng, tài trợ, quà tặng). Xuất khẩu thay đổi hiện nay trong tổng lượng hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu ra khỏi nước (bán hàng, tài trợ, quà tặng).
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi