Dữ liệu về KOF Chỉ số hàng đầu cho tháng Giêng Thụy Sĩ 10:00 (GMT+2). Các chỉ số được dự báo sẽ giảm tới 96,0 điểm từ 96,6 điểm. KOF hàng đầu Chỉ số dựa trên 12 chỉ số kinh tế và phản ánh tình hình ở nền kinh tế của đất nước. Một kết quả cao được xem là một yếu tố thuận lợi và có thể tăng cường Franc.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi