Dữ liệu về cán cân thương mại cho tháng mười hai ở New Zealand vào lúc 11:45 pm (GMT+2). Số lượng các biện pháp chỉ số cân bằng giữa nhập khẩu và xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ. Một giá trị tích cực cho thấy thặng dư thương mại và có thể hỗ trợ đồng tiền quốc gia.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi