Số liệu về xuất nhập khẩu cho tháng mười hai  ở New Zealand vào lúc 11:45 pm (GMT+2). Chỉ số nhập khẩu phản ánh giá trị chung của tất cả các hàng hóa và dịch vụ nhận được từ phần còn lại của thế giới. Chỉ tiêu xuất khẩu phản ánh giá trị chung của tất cả các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp cho các phần còn lại của thế giới.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi