Dữ liệu về các khảo sát ZEW - Tâm trạng kinh doanh cho tháng Giêng lúc 12:00 pm (GMT+2) ở Đức. Chỉ số này được dự kiến ​​sẽ giảm 16,1-9,0 điểm. Chỉ số này được biên soạn từ các cuộc điều tra của các chuyên gia tài chính hàng đầu ở Đức đưa ra đánh giá của họ về điều kiện kinh tế hiện nay. Một đọc trên không đại diện cho một tâm trạng lạc quan và có thể hỗ trợ đồng Euro.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi