Dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng tháng mười hai  lúc 09:00 (GMT+2) ở Đức. Các chỉ số đại diện cho một sự thay đổi giá cho giỏ hàng hoá cố định và các dịch vụ và được coi là một trong những chỉ số chính của lạm phát. Một sự tăng trưởng trong các chỉ số có thể hỗ trợ đồng Euro.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi