Dữ liệu về việc sản xuất công nghiệp cho Tháng Mười Một lúc 07:30 (GMT+2) tại Nhật Bản. Chỉ số này là một trong những chỉ số quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế quốc gia và sự phát triển của nó có thể hỗ trợ đáng kể Yên.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi