Số liệu về sản xuất công nghiệp cho Tháng Mười Một  lúc 12:00 pm (GMT+2) trong khu vực đồng euro. Trên cơ sở tháng đến tháng, chỉ số dự kiến sẽ giảm từ 0,6% đến 0,3%, trong khi trên một cơ sở từ năm này sang năm nó sẽ giảm xuống 1,3%, so với 1,9% trong tháng trước đó. Dự báo thực hiện có thể gây áp lực với Euro.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi