Xu hướng hiện tại

Tuần trước nhu cầu tiền tệ của Mỹ đã được phát triển trong bối cảnh tăng lãi suất của Mỹ. Tuy nhiên vào ngày thứ Sáu, tâm lý thị trường đã thay đổi và đồng tiền châu Âu bắt đầu mạnh lên so với đồng đô la Mỹ.

Vào đầu tuần này, cặp giá tiếp tục phát triển trong khi các thương nhân đang dùng lợi nhuận trên khối lượng lớn các vị trí ngắn. Hơn nữa đồng tiền châu Âu được sự hỗ trợ từ bản phát hành kinh tế vĩ mô của nước Đức. Chỉ số giá sản xuất khẳng định dự báo là 0,2%; Niềm tin tiêu dùng đứng ở mức 9.4 điểm, 0.1 cao hơn dự báo.

Hôm nay sự quan tâm cần phải được thanh toán số liệu GDP trong quý thứ ba ở Mỹ.

Hỗ trợ và kháng cự

Hiện nay cặp giá có khả năng suy giảm trong kênh giảm dần hướng tới mức 1.0560 (mức thấp tháng Ba). Nếu không các cặp có thể tăng cường đến mức 1.0960 giá phá vỡ trong số đó sẽ dẫn đến một sự tăng trưởng hướng tới đỉnh cao mới.

Đồng Dollar Mỹ là mạnh vượt mua và có được sự hỗ trợ từ các yếu tố cơ bản để tiếp tục tăng trưởng. Đồng thời nhu cầu đối với tài sản rủi ro đang gia tăng và phát hành kinh tế vĩ mô cho thấy tình hình kinh tế trong khu vực đồng euro được ổn định.

Mức hỗ trợ: 1.0855, 1.0775, 1.0710, 1.0690, 1.0650 1.0600, 1.0570, 1.0525, 1.0460, 1.0410.

Các mức kháng cự: 1.0960, 1.1040, 1.1075, 1.1200, 1.1255, 1.1320, 1.1385, 1.1450, 1.1540, 1.1600.

Lời khuyên giao dịch

Vị trí ngắn có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu tại 1.0600, 1.0560 và dừng lỗ tại 1.0990.

Trong khi chờ lệnh mua có thể được đặt trên mức 1.1000 với mục tiêu tại 1.1200.

EUR/USD: nhu cầu về USD giảm
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi