Dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng cho tháng mười một sẽ được công bố lúc 15:30 (GMT + 2) tại Canada. Trên cơ sở năm này sang năm khác, các chỉ số sẽ tăng trưởng từ 1,0% đến 1,5% đó sẽ là con số cao nhất kể từ tháng Mười Hai năm ngoái. Ngân hàng của Canada Consumer Price Index Core không bao gồm thực phẩm và giá năng lượng cũng sẽ tăng từ 2,1% lên 2,3%. Dự báo thực hiện sẽ hỗ trợ CAD.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi