Tháng Mười dữ liệu trên tài khoản vãng lai  lúc 11:00 (GMT +2) trong khu vực đồng euro. Các chỉ số đo lường sự khác biệt giữa số tiền thanh toán đi vào công đoàn và các khoản tiền trả lại nó. Trong một khoảng thời gian đáng kể, chỉ số vẫn tích cực. Tháng trước, chỉ số điều chỉnh theo mùa xuất hiện vào 33100000000 Euro, trong khi chỉ số mà không cần điều chỉnh lên tới 29400000000 Euro. Nhiều khả năng, dữ liệu Tháng Mười vẫn dương nhưng dưới con số Tháng Chín, vẫn sẽ hỗ trợ đồng Euro.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi