Dữ liệu về các đơn thất nghiệp lần đầu và liên tục cho tháng mười hai lúc 15:30 (GMT + 2) ở Mỹ. Số lượng các bố ban đầu sẽ giảm 282-275 ngàn, trong khi số lượng bố liên tục sẽ giảm 2,243-2,203 triệu đồng. Tính trung bình, các chỉ số này thường được sử dụng như các chỉ dẫn đến một trong những chỉ số quan trọng nhất của nền kinh tế Mỹ - Biên chế phi nông nghiệp.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi