FED công bố quyết định lãi suất của nó lúc 9:00 pm (GMT +2). Các nhà phân tích mong đợi sự điều chỉnh tăng lãi suất. Nếu dự báo được xác nhận, đồng đô la Mỹ có thể tăng cường đáng kể. Nếu không, nếu một đi lang thang bị hoãn đến năm 2016, giảm mạnh trong tiền tệ Mỹ sẽ theo.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi