Không có nhiều ấn phẩm quan trọng vào hôm thứ hai thị trường đang nghỉ ngơi sau những bận rộn trong tuần trước. Tuy nhiên, sự quan tâm cần phải được trả cho công bố số liệu tháng mười về sản xuất công nghiệp ở Đức, vì lúc 09:00 (thời gian GMT +2). Trên cơ sở tháng-đến -tháng chỉ số được dự kiến ​​sẽ tăng từ -1.1% lên 0,7%. Có khả năng là nó sẽ phát triển so với năm trước đó cũng có thể hỗ trợ đồng Euro. Các thị trường lao động Điều kiện Index for November ra vào lúc 5:00 tại Mỹ. Các chỉ số đại diện cho tình trạng chung của thị trường lao động trong nền kinh tế Mỹ. Bullard bài phát biểu của Fed là do lúc 7:30 pm. Xuất hiện công khai của các quan chức Fed truyền thống thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, và đặc biệt là bây giờ, khi thị trường đang mong đợi những thay đổi dài chờ đợi trong chính sách tiền tệ.

Vào đêm thứ hai, phát hành sẽ đi ra từ các thị trường châu Á. Dữ liệu GDP của Nhật Bản đưa ra vào lúc 01:50. Các nền kinh tế Nhật Bản được dự kiến ​​sẽ được trong một hình dạng tốt hơn trong quý thứ ba so với năm thứ hai. So với quý trước đó chỉ số sẽ tăng từ -0.2% lên 0.0%, trong khi so với năm trước đó nó sẽ tăng từ -0,8% đến 0,1%. Sự tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên, là rất không đáng kể và không có khả năng hỗ trợ đồng Yen. Tháng mười một dữ liệu về cán cân thương mại ở Trung Quốc là do lúc 4 giờ sáng. Theo dự báo, cán cân thương mại sẽ cho thấy thặng dư 63,30 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu là do nhập khẩu giảm.

Tin tức trong ngày thứ hai 07.12.2015
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi