Ra số liệu thống kê kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng động lực trong tiền tệ ngày hôm nay, đáng chú ý đến các ấn phẩm đến từ Anh, Mỹ và New Zealand. Tuyên bố Dự báo giảm lúc 2:30 pm (tất cả các lần ghi trong GMT + 2) ở Anh. Báo cáo bao gồm việc xem xét hiện trạng của nền kinh tế và triển vọng tương lai của mình và dự báo ngân sách sơ bộ cho năm tiếp theo. Tháng Mười Durable Goods Orders dữ liệu ra vào lúc 3:30 tại Mỹ. Chỉ số này được dự báo sẽ tăng 1,5% so với một co 1,2% trong tháng trước đó. Durable Goods Orders không bao gồm vận tải được dự báo sẽ tăng trưởng 0,3%, so với 0.4% trong tháng Chín. Cũng tại 03:30, dữ liệu đơn thất nghiệp lần đầu trong tháng Mười là ra. Con số này dự kiến ​​sẽ giảm từ 271 ngàn đến 270 ngàn. Đồng thời số liệu về thu nhập cá nhân và chi tiêu cá nhân sẽ đi ra. Cả hai con số này được dự kiến ​​sẽ được tích cực. Thu nhập sẽ tăng 0,4% trong khi chi tiêu sẽ tăng trưởng 0,3%, mà có thể tăng cường Dollar. Vào đêm thứ Tư lúc 00:45 cán cân thương mại dữ liệu là do ở New Zealand. Nhập khẩu trong tháng Mười được dự kiến ​​sẽ tăng 4,91-5,01 tỷ NZD trong khi xuất khẩu sẽ tăng 3,69-4,02 tỷ USD và cán cân thương mại thâm hụt sẽ giảm 1222000000-937.000.000 NZD. Dự báo xác nhận có thể cung cấp hỗ trợ ngắn hạn cho NZD.
Vật liệu được công bố trên trang này được cung cấp bởi LiteForex cho mục đích thông tin và không nên được hiểu như tư vấn đầu tư hoặc tư vấn cho các mục đích của 2004/39/EC. Ngoài ra, các tài liệu này đã không được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phụ thuộc vào bất kỳ cấm phân phối tiếp tục đầu tư nghiên cứu.Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi