Xu hướng hiện tại

USD tăng mạnh so với EUR sau khi quyết định lãi suất dự trữ liên bang Mỹ: như dự kiến, tỷ giá được giữ ở mức 2.25%. Trong tuyên bố đi kèm, cơ quan quản lý tập trung vào sức mạnh của nền kinh tế của đất nước, xác nhận ý định của mình để thắt chặt dần chính sách, chắc chắn sẽ dẫn đến lãi suất cao hơn. Đáp lại, các nhà đầu tư bắt đầu tích cực mua USD. Đổi lại, EUR đang chịu áp lực giảm thặng dư thương mại ở Đức.

Đối với các sự kiện kinh tế vĩ mô hiện nay, chỉ số giá sản xuất tháng 10 của Mỹ sẽ được công bố. Người ta dự đoán rằng giá trị của chỉ số sẽ không thay đổi ở mức 0.2%.

Hỗ trợ và kháng cự

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ giao dịch gần đường biên dưới của dải Bollinger, phạm vi giá được mở rộng, cho thấy khả năng tiếp tục xu hướng giảm. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, tăng dần khối lượng của nó, đường tín hiệu hướng xuống dưới.

Ngưỡng kháng cự: 1.1355, 1.1380, 1.1395, 1.1410, 1.1430, 1.1460, 1.1490.

Mức hỗ trợ: 1.1330, 1.1300, 1.1268.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu 1.1280 và cắt lỗ 1.1360. Thời giưn thực hiện: 1–3 ngày.

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 1.1430 với mục tiêu tại 1.1490 và cắt lỗ 1.1400. Thời gian thực hiện: 3–5 ngày.

Euro vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.136551.1363322

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm1.1337
Take Profit1.1280
Stop Loss1.1360
Mức hỗ trợ1.1268, 1.1300, 1.1330, 1.1355, 1.1380, 1.1395, 1.1410, 1.1430, 1.1460, 1.1490

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1.1430
Take Profit1.1490
Stop Loss1.1400
Mức hỗ trợ1.1268, 1.1300, 1.1330, 1.1355, 1.1380, 1.1395, 1.1410, 1.1430, 1.1460, 1.1490
EUR/USD: phân tích chung

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi