Xu hướng hiện tại

Tuần này, cặp tiền này đang giao dịch trong phạm vi giá giới hạn 0.6515–0.6570. Hôm qua, cặp NZD/USD tăng mạnh sau khi công bố số liệu thống kê về giá nhà ở của người nghèo. Hôm thứ Tư, công cụ giao dịch giảm không đáng kể do số lượng Giấy phép xây dựng giảm.

Hôm nay lúc 14:15 (GMT+2), biên bản Thay đổi việc làm Phi nông nghiệp ADP sẽ được công bố tại Hoa Kỳ.

Hỗ trợ và kháng cự

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ đang giao dịch ở trên cùng của dải Bollinger, kiểm tra mức hỗ trợ 0.6540. Chỉ báo hướng lên trên và phạm vi giá đang mở rộng, là cơ sở để tăng cường cặp. MACD histogram giữ tín hiệu mua yếu. Stochastic đang chuẩn bị tiến vào vùng quá bán, tín hiệu mua có thể được hình thành trong ngày.

Ngưỡng kháng cự: 0.6584, 0.6609, 0.6641, 0.6676.

Mức hỗ trợ: 0.6540, 0.6528, 0.6503, 0.6476, 0.6449, 0.6424.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở từ mức hiện tại 0.6585 và cắt lỗ 0.6515. Thời hạn hiệu lực: 1 ngày.

Các lệnh bán có thể được mở dưới 0.6525 với mục tiêu 0.6475 và cắt lỗ 0.6545. Thời hạn hiệu lực: 1–2 ngày.

New Zealand Dollar vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.688910.6886724

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm0.6538
Take Profit0.6585
Stop Loss0.6515
Mức hỗ trợ0.6424, 0.6449, 0.6476, 0.6503, 0.6528, 0.6540, 0.6584, 0.6609, 0.6641, 0.6676

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.6520
Take Profit0.6475
Stop Loss0.6545
Mức hỗ trợ0.6424, 0.6449, 0.6476, 0.6503, 0.6528, 0.6540, 0.6584, 0.6609, 0.6641, 0.6676
NZD/USD: phân tích chung

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi