Xu hướng hiện tại

USD đang tăng mạnh so với EUR. Cặp đôi này bắt đầu giảm sau khi công bố chỉ số PMI Markit tổng hợp kém của Đức, giảm xuống còn 52.7 điểm trong tháng 10, trong khi dự báo sẽ đạt 54.8 điểm. Chỉ số PMI Markit tổng hợp của EU cũng không đáp ứng được dự báo, giảm xuống còn 52.7 điểm so với dự báo 53.9.

EUR đang chịu áp lực không chắc chắn với ngân sách Ý. Lãnh đạo EU không hài lòng với tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Ý Giovanni Tria, người đã lưu ý rằng chính phủ sẵn sàng đảm bảo nợ công 2.4% và con số này sẽ không vượt quá năm 2019. Theo Brussels, sự gia tăng kế hoạch thâm hụt ngân sách từ 0.8% đến 2.4% có thể dẫn đến sự gia tăng nợ chính phủ Ý. Năm nay, con số này vượt quá 130% GDP, trong khi theo quy định của EU, quy mô của nó không được quá 60%. Trong ngày, Ủy ban châu Âu có thể từ chối dự thảo ngân sách Ý và gửi lại để xử lý. Tuy nhiên, phạt tiền hoặc trừng phạt khác không được dự kiến, vì họ có thể tăng cường vị trí của những người hoài nghi Euro-Ý.

Ngày nay, PMI sản xuất và dịch vụ Markit của Mỹ tháng 10 sẽ được công bố lúc 14:30 (GMT+2), sự tăng trưởng của các chỉ số sẽ ảnh hưởng đến cặp tỷ giá.

Hỗ trợ và kháng cự

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ được điều chỉnh về biên dưới của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tiêu cực, giữ tín hiệu bán.

Ngưỡng kháng cự: 1.1430, 1.1460, 1.1515, 1.1550, 1.1600, 1.1630.

Mức hỗ trợ: 1.1410, 1.1375, 1.1330, 1.1300.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức 1.1400 với mục tiêu tại 1.1300 và cắt lỗ 1.1430.

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 1.1550 với mục tiêu tại 1.1630 và cắt lỗ 1.1520.

Thời gian thực hiện: 2–3 ngày.

Euro vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.136551.1363322

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm1.1400
Take Profit1.1300
Stop Loss1.1430
Mức hỗ trợ1.1300, 1.1330, 1.1375, 1.1410, 1.1430, 1.1460, 1.1515, 1.1550, 1.1600, 1.1630

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1.1550
Take Profit1.1630
Stop Loss1.1520
Mức hỗ trợ1.1300, 1.1330, 1.1375, 1.1410, 1.1430, 1.1460, 1.1515, 1.1550, 1.1600, 1.1630
EUR/USD: phân tích chung

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi