Xu hướng hiện tại

Sau một xu hướng giảm nhanh chóng, cặp EUR/USD đã bước vào một sự củng cố đi ngang rộng. Vào đầu tuần trước, giá giảm xuống mức hỗ trợ mạnh 1.1430, nơi nó đảo chiều và bắt đầu tăng. Yếu tố tăng trưởng chính là sự sụt giảm nhu cầu đối với tiền tệ của Mỹ do công bố các thông tin tiêu cực về lạm phát, thị trường lao động, doanh số bán lẻ và các chỉ số chính của Mỹ, trong khi số liệu tích cực về sản xuất công nghiệp công bố tại EU.

Hôm nay, dữ liệu Sản xuất Công nghiệp của Mỹ sẽ được công bố và biên bản cuộc họp FOMC sẽ được phát hành vào ngày mai. Vào cuối tuần, cần chú ý đặc biệt đến số liệu thống kê lạm phát của EU.

Hỗ trợ và kháng cự

Trong ngắn hạn, đồng đô la vượt trội đáng kể phản ứng mạnh với các phiên bản tiêu cực trong các lĩnh vực chính của nền kinh tế và đang giảm. Nếu đà tăng của công cụ duy trì, cặp tiền có thể tăng lên các mức kháng cự quan trọng và mức cao cục bộ trong 5 tháng qua ở mức 1.1800, 1.1830, 1.1850.

Trên biểu đồ hàng ngày, các chỉ báo kỹ thuật xác nhận khả năng đảo chiều cao: khối lượng MACD của các lệnh bán đang giảm, các dải Bollinger đang đi ngang.

Ngưỡng kháng cự: 1.1600, 1.1665, 1.1690, 1.1730, 1.1775, 1.1800, 1.1830.

Mức hỗ trợ: 1.1550, 1.1515, 1.1500, 1.1430, 1.1400, 1.1370, 1.1300.

Gợi ý giao dịch

Thích hợp tăng khối lượng của các lệnh mua từ mức hiện tại với mục tiêu 1.1800, 1.1830, 1.1850 và cắt lỗ 1.1460.

Euro vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.136381.1361721

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịBUY
Nhập điểm1.1573
Take Profit1.1800, 1.1830, 1.1850
Stop Loss1.1460
Mức hỗ trợ1.1300, 1.1370, 1.1400, 1.1430, 1.1500, 1.1515, 1.1550, 1.1600, 1.1665 ,1.1690, 1.1730, 1.1775, 1.1800, 1.1830
EUR/USD: euro đang khôi phục

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi