Xu hướng hiện tại

Đồng euro giảm so với đô la Mỹ sau khi phục hồi đáng kể trong nửa cuối tháng Tám.

Sự tăng trưởng của cặp tiền này là do sự thay đổi trong tâm lý thương mại và giảm nhu cầu đối với USD trong bối cảnh số liệu thống kê yếu cho Hoa Kỳ và các tin tức tích cực cho Eurozone. Vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, công cụ một lần nữa đã đi xuống do dữ liệu mạnh mẽ về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong quý 2 và thị trường lao động. Cần lưu ý rằng cặp tỷ giá đang giao dịch bên trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.1500 mà nó đã cố gắng vượt qua vài lần kể từ tháng 5, cho thấy sức mạnh của nó.

Các tin tức chính là vào cuối tuần: dữ liệu về thị trường lao động, đơn đặt hàng sản xuất và các chỉ số chính của Hoa Kỳ. Châu Âu sẽ công bố số liệu về GDP cho quý 2 năm 2018.

Hỗ trợ và kháng cự

Trong trung hạn, cặp tiền được mong đợi giảm trong xu hướng giảm hẹp tới mức 1.1500. Sau đó, cung cụ có thể tiếp tục đi tới vùng củng cố bên trong phạm vi 1.1500-1.1700. Trong dài hạn, tiền USD phát triển được mong đợi tiếp tục sau đó cặp tiền giảm xuống mức thấp mới (1.1300, 1.1250, 1.1000).

Các chỉ báo kỹ thuật xác nhận triển vọng hợp nhất: trên biểu đồ H4, MACD cho thấy sự sụt giảm về khối lượng của cặp tiền và đường tín hiệu gần đường không.

Mức hỗ trợ: 1.1530, 1.1500, 1.1430, 1.1400, 1.1350, 1.1320, 1.1300, 1.1000.

Ngưỡng kháng cự: 1.1575, 1.1600, 1.1665, 1.1690, 1.1715, 1.1730, 1.1800.

Gợi ý giao dịch

Lệnh bán có thể mở từ mức hỗ trợ 1.1500 với mục tiêu tại 1.1700 và cắt lỗ tại 1.1440.

Euro vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.124791.124349

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịBUY LIMIT
Nhập điểm1.1500
Take Profit1.1700
Stop Loss1.1440
Mức hỗ trợ1.1000, 1.1300, 1.1320, 1.1350, 1.1400, 1.1430, 1.1500, 1.1530, 1.1575, 1.1600, 1.1665, 1.1690, 1.1715, 1.1730, 1.1800
EUR/USD: củng cố trước khi giảm

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi