Xu hướng hiện tại

Đầu tháng 8, giá dầu giữ đà giàm và chạm mức hỗ trợ 70.70. Không có khả năng vượt quá mức này, cônh cụ di chuyển quanh đó và cuối tuần trước, sóng mới bắt đầu hình thành.

Tuần này, đà tăng và giá dầu tăng hơn 5$ trong vài ngày giao dịch. Phân tích cho thấy sự tănh trưởng đáng kể trong nhu càu dầu do tăng sản lượng dự trữ (dự báo là 2.791 triệu thùng, giá trị thực tế là 5.830 triệu thùng) và giảm USD do dữ liệu không tích cực.

Hôm nay, chú ý vào tintuwcs số lượng đơn đặt hàng.

Hỗ trợ và kháng cự

Trong ngắn hạn, USD giảm được dự báo do giá dầu sẽ tiếp tục tănh tới mức 78.30, 79.50. Cônh cụ khônh có khả năng tăng lên trên mức hiện tại.

Chỉ số kỹ thuật xác nhận dự báo cho kênh hẹp. Trên biểu đồ D1, Bollinger bands trong vùng phẳng, khối lượng lệnh bán MACD giảm và đường tín hiệu cạnh vùng 0.

Ngưỡng kháng cự: 76.00, 76.35, 77.70, 78.30, 79.50, 80.50.

Mức hỗ trợ: 75.00, 74.00, 72.65, 71.50, 70.10, 78.75, 68.00.

Gợi ý giao dịch

Có thể tăng khối lượng lệnh chờ bNs từ mức hiện tại 77.70, 78.30, 80.50 với mục tiêu tại 75.00, 72.65, 70.70 và cắt lỗ 80.40.

Brent Crude Oil

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
67.5767.4890

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịSELL LIMIT
Nhập điểm77.70, 78.30, 80.50
Take Profit75.00, 72.65, 70.70
Stop Loss80.40
Mức hỗ trợ68.00, 78.75, 70.10, 71.50, 72.65, 74.00, 75.00, 76.00, 76.35, 77.70, 78.30, 79.50, 80.50
Brent Dầu thô: di chuyển đến vùng sóng củng cố

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi