Xu hướng hiện tại

NZD hôm qua tăng cường so với USD do việc công bố số liệu thống kê kinh tế vĩ mô mơ hồ từ Hoa Kỳ. Dữ liệu Thất nghiệp Thất nghiệp ban đầu vượt quá dự báo, nhưng sự suy giảm trong chỉ số Khảo sát sản xuất Fed Philadelphia và trong Dữ liệu về Nhà ở bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực đến USD.

Hôm nay, cặp tỷ giá tiếp tục tăng do chỉ số giá sản xuất quý 2 tại New Zealand tăng. Các động thái có thể bị ảnh hưởng bởi các số liệu thống kê của Hoa Kỳ: Chỉ số tâm lý tiêu dùng Michigan được công bố lúc 16:00 (GMT+2) và Số lượng giàn khoan dầu Mỹ Baker Hughes công bố lúc 19:00 (GMT+2). Thị trường kỳ vọng sự biến động vừa phải.

Hỗ trợ và kháng cự

Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng giảm đang trong giai đoạn điều chỉnh, cặp tỷ giá được giao dịch gần đường biên dưới của dải Bollinger, và phạm vi giá được mở rộng, cho thấy khả năng có thể tiếp tục xu hướng giảm. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tiêu cực, giữ tín hiệu cho việc mở các lệnh bán.

Ngưỡng kháng cự: 0.6612, 0.6684, 0.6745, 0.6847, 0.6924.

Mức hỗ trợ: 0.6544, 0.6500, 0.6450.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức 0.6540 với mục tiêu tại 0.6450 và cắt lỗ 0.6600. Thời hạn hiệu lực: 1–3 ngày.

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 0.6750 với mục tiêu tại 0.6840 và cắt lỗ 0.6710. Thời hạn hiệu lực: 3–5 ngày.

New Zealand Dollar vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.68520.6849426

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.6540
Take Profit0.6450
Stop Loss0.6600
Mức hỗ trợ0.6450, 0.6500, 0.6544, 0.6612, 0.6684, 0.6745, 0.6847, 0.6924

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.6750
Take Profit0.6840
Stop Loss0.6710
Mức hỗ trợ0.6450, 0.6500, 0.6544, 0.6612, 0.6684, 0.6745, 0.6847, 0.6924
NZD/USD: phân tích chung

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi