Xu hướng hiện tại

Trong hơn một tháng rưỡi, giá dầu tiếp tục giảm. Ngoài ra, nó vẫn giảm do dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ. Một yếu tố khác là tăng số lượng EIA Oil Rigs Count và sự tăng trưởng trong sản xuất dầu.

Hôm nay, không có biến động cao trên thị trường được kỳ vọng.

Hỗ trợ và kháng cự

Giá đã phá vỡ qua biên thấp hơn và rời khỏi kênh mở rộng dài hạn, nhưng xác suất chuyển đổi sang một sự củng cố rộng hơn khá cao. Có lẽ, giá sẽ không ngay lập tức có thể phá vỡ mức hỗ trợ chính 63.35 và tiếp tục giảm. Từ mức này, sóng tăng với các mục tiêu tại 70.70, 72.65, 74.00 có thể hình thành.

Kịch bản chính là sự hình thành xu hướng di chuyển ngang trong phạm vi 63.35–74.00, kênh có thể bị thu hẹp.

Các chỉ báo kỹ thuật phản ánh sự tăng trưởng của cặp tỷ giá, MACD giữ khối lượng lớn các vị thế mua, các dải Bollinger được hướng theo chiều ngang, cũng cho thấy sự hình thành củng cố bề ngang.

Mức kháng cự: 66.55, 67.00, 68.00, 68.75, 70.10, 70.70, 71.50, 72.65, 74.00, 75.00.

Mức hỗ trợ: 63.35, 61.70, 60.75, 59.50, 57.75, 57.10.

Gợi ý giao dịch

Nó có liên quan đến việc tăng lệnh mua từ mức hiện tại với các mục tiêu 70.70, 74.00 và dừng lỗ 62.40.

WTI Crude Oil

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
55.8455.7590

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịBUY
Nhập điểm65.12
Take Profit70.70, 74.00
Stop Loss62.40
Mức hỗ trợ57.10, 57.75, 59.50, 60.75, 61.70, 63.35, 66.55, 67.00, 68.00, 68.75, 70.10, 70.70, 71.50, 72.65, 74.00, 75.00
Dầu thô WTI: hợp nhất diện rộng

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi