Xu hướng hiện tại

USD tiếp tục giảm so với JPY trong kênh tăng giá dài hạn. Tuần này, cặp tỷ giá đã dừng lại ở biên dưới của xu hướng giảm. Các chất xúc tác chính cho sự suy giảm là sự tăng cường của JPY do nhu cầu tăng lên.

Áp lực tăng thêm đối với cặp này là do số liệu sơ bộ tích cực về GDP quý 2 của Nhật Bản. Ngày nay, cần chú ý đặc biệt đến dữ liệu về Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ.

Hỗ trợ và kháng cự

Từ mức 110.70 hiện tại, sự đảo chiều và sự hình thành của một sóng tăng mới là có thể, khi USD tăng cường trên các số liệu thống kê cơ bản tích cực, và mức 110.70 là một ngưỡng hỗ trợ mạnh. Đây cũng là biên giới thấp hơn của kênh tăng dần dài hạn, mà giá đã cố gắng phá vỡ nhiều lần nhưng không thành công. Ngoài ra, JPY đang chịu áp lực từ chính sách tiền tệ rất mềm của Ngân hàng Nhật Bản.

Các chỉ báo kỹ thuật xác nhận dự báo tăng trưởng của cặp, MACD giữ một khối lượng lớn các lệnh mua

Ngưỡng kháng cự: 111.00, 111.40, 111.75, 112.00, 112.40, 112.85, 113.25.

Mức hỗ trợ: 110.85, 110.70, 110.50, 109.70, 109.30, 109.00, 108.50.

Gợi ý giao dịch

Thích hợp tăng khối lượng các lệnh mua từ mức hiện tại với mục tiêu 112.40, 112.85, 113.25 và cắt lỗ 110.40.

US Dollar vs Japanese Yen

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
110.493110.44251

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịBUY
Nhập điểm110.88
Take Profit112.40, 112.85, 113.25
Stop Loss110.40
Mức hỗ trợ108.50, 109.00, 109.30, 109.70, 110.50, 110.70, 110.85, 111.00, 111.40, 111.75, 112.00, 112.40, 112.85, 113.25
USD/JPY: đảo ngược mức

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi