Xu hướng hiện tại

Cặp EUR/USD, kênh đang thu hẹp. Trong đầu tháng 8, công cụ giảm đáng kể so với nhu cầu đối với đồng đô la, sau đó dừng cạnh mức hỗ trợ 1.1530, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6 và bắt đầu hình thành sóng tăng mới.

Tuần này, không có tin tức ảnh hưởng đáng kể đối với cặp tiền. Dữ liệu quan trọng sez xuất hiện vào cuối tuần: lạm phát, thị trường lao động và các chỉ số chính của Mũ.

Hỗ trợ và kháng cự

Trong ngắn hạn, củng cố trong kênh hiện tại được mong đợi. Có khả năng cao cặp tiền sẽ giảm trong xu hướng giảm dài hạn, đặc biệt trong trường hợp phá vỡ mức hỗ trợ mạnh 1.1430. Do các dư liệu của Mỹ, có thể mong đợi lãi suất từ Fed cải thiện thị trường lao động, lạm phát và các khía cạnh kinh tế. Trong trường hợp này, trong ngắn hạn nên duy trì hiện tại.

Các chỉ số kỹ thuật xác nhận điều này: MACD trong biểu đồ D1 tăng khối lượng lệnh bán và Bollinger Bands đang trong điểm giảm.

Mức hỗ trợ: 1.1575, 1.1550, 1.1530, 1.1510, 1.1500, 1.1430, 1.1370, 11310.

Ngưỡng kháng cự: 1.1600, 1.1665, 1.1690, 1.1715, 1.1730, 1.1775, 1.1800, 1.1830.

Gợi ý giao dịch

Lệnh bán có thể mở từ mức hiện tại, lệnh chờ bán có thể mở từ mức 1.1665, 1.1690 với mục tiêu 1.1430 và cắt lỗ tại 1.1740.

Euro vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.129441.1289549

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịSELL
Nhập điểm1.1590
Take Profit1.1430
Stop Loss1.1740
Mức hỗ trợ11310, 1.1370, 1.1430, 1.1500, 1.1510, 1.1530, 1.1550, 1.1575, 1.1600, 1.1665, 1.1690, 1.1715, 1.1730, 1.1775, 1.1800, 1.1830

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL LIMIT
Nhập điểm1.1665, 1.1690
Take Profit1.1430
Stop Loss1.1740
Mức hỗ trợ11310, 1.1370, 1.1430, 1.1500, 1.1510, 1.1530, 1.1550, 1.1575, 1.1600, 1.1665, 1.1690, 1.1715, 1.1730, 1.1775, 1.1800, 1.1830
EUR/USD: khi nào đợt củng cố kết thúc?

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi