Xu hướng hiện tại

NZD so với USD không thể đi ra khỏi kênh. Hơn một tháng, cặp tiền di chuyển trong vùng 0.6850-0.6715 do giảm giao dịch và bối cảnh nguồn vốn không rõ ràng.

Tuần trước, dữ liệu GDP mạnh tử Mỹ được công bố, nhưng thị trường lao động lại yếu và Fed không thực hiện các chính sách thắt chặt tiền tệ và tăng lãi suất. Do vậy, USD tăng cầu và cặp tiền giảm xuống vùng thấp nhất 0.6725, mất hơn 100 điểm trong vài ngày. Vào cuối tuần, một số mất mát đã giảm nhưng xu hướng giảm vẫn tăng.

Hiện tại, không có tin tức quan trọng. Vào cuối tuần RBNZ sẽ công bố lãi suất và tại Mỹ thị trường lao động và các chỉ số chính sẽ tập trung vào lạm phát.

Hỗ trợ và kháng cự

Cặp tiền chậm nhưng duy trù xu hướng giảm trong dài hạn. Có khả năng sữ chạm đường biên dưới: có thể cặp tiền sẽ phá vỡ đường biên và chạm mức thấp mới hoặc tiếp tục giao dịch trong vùng củng cố hẹp. Dự báo việc tăng lạm phát Mỹ: có thể hỗ trợ ÚD. Tuy nhiên xu hướng giảm là có khả năng cai, điều này có nghĩa là tăng khối lượng lệnh bán tại mức hiện tại hoặc tại đường biên trên của kênh là được mong đợi.

Các chỉ số kỹ thuật xác nhận khả năng giảm: trên biểu dồ D1, MACD cho thấy việc tăng khối lượng lệnh bán và Bollinger Bands vẫn giảm.

Mức hõi trợ: 0.6725, 0.6710, 0.6690, 0.6650, 0.6610, 0.6575, 0.6500.

Ngưỡng kháng cự: 0.6700, 0.6790, 0.6830, 0.6850, 0.6880, 0.6895.

Gợi ý giao dịch

Lệnh bán có thể mở từ mức hiện tại; lệnh chờ có thể mở cạnh ngỡng kháng cự của mức 0.6770, 0.6790 với mục tiêu tại 0.6650, 0.6575 và cắt lỗ tại 0.6920.

New Zealand Dollar vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.685110.6848526

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịSELL
Nhập điểm0.6726
Take Profit0.6650, 0.6575
Stop Loss0.6920
Mức hỗ trợ0.6500, 0.6575, 0.6610, 0.6650, 0.6690, 0.6710, 0.6725, 0.6700, 0.6790, 0.6830, 0.6850, 0.6880, 0.6895

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL LIMIT
Nhập điểm0.6770, 0.6790
Take Profit0.6650, 0.6575
Stop Loss0.6920
Mức hỗ trợ0.6500, 0.6575, 0.6610, 0.6650, 0.6690, 0.6710, 0.6725, 0.6700, 0.6790, 0.6830, 0.6850, 0.6880, 0.6895
NZD/USD: lãi suất đầu tư đồng USD tăng

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi