Xu hướng hiện tại

Sau khi tăng hơn 300 điểm trong 10 ngày giao dịch đầu tháng 6, cặp GBP/USD không thể phá mức quan trọng 1.3350, đảo ngược và bắt đầu giảm. Hiện tại đang giao dịch ở mức 1.3120. Các dữ liệu phân tích giúp cho việc di chuyển là dữ liệu tích cực từ Mỹ, do nhu cầu USD tăng cao. Sản lượng công nghiệp thấp và sản lượng nguyên vật liệu ảnh hưởng tiêu cực đến giá.

Thứ sáu, cặp tiền tiếp tục giảm do giao dịch yếu. Tuần giao dịch tiếp theo, không có dữ liệu quan trọng và công cụ có thể tiếp tục giảm và kiểm tra mức thấp.

Hôm nay các nhà giao dịch tập trung vào bài phát biểu của các thành viên MPC Anh và Mỹ.

Hỗ trợ và kháng cự

Cặp tiền đang trong xu hướng giảm và di chuyển tới mức 1.2975, 1.2930 trong ngắn hạn. Các chỉ số kỹ thuật xác nhận dự báo, trên biểu đồ H4, khối lượng lệnh bán MACD cao và Bollinger bands hướng giảm.

Ngưỡng kháng cự: 1.3150, 1.3180, 1.3205, 1.3270, 1.3295, 1.3320, 1.3350.

Mức hỗ trợ: 1.3110, 1.3050, 1.3000, 1.2975, 1.2930.

Gợi ý giao dịch

Có thể tăng khối lượng lệnh bán từ mức hiện tại và mở lệnh chờ từ mức 1.3205, 1.3270 với mục tiêu tại 1.2975, 1.2930 và cắt lỗ tại 1.3310.

Great Britan vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.299611.2989764

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịSELL
Nhập điểm1.3126
Take Profit1.2975, 1.2930
Stop Loss1.3310
Mức hỗ trợ1.2930, 1.2975, 1.3000, 1.3050, 1.3110, 1.3150, 1.3180, 1.3205, 1.3270, 1.3295, 1.3320, 1.3350

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL LIMIT
Nhập điểm1.3205, 1.3270
Take Profit1.2975, 1.2930
Stop Loss1.3310
Mức hỗ trợ1.2930, 1.2975, 1.3000, 1.3050, 1.3110, 1.3150, 1.3180, 1.3205, 1.3270, 1.3295, 1.3320, 1.3350
GBP/USD: cặp tiền đang giảm

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi