Xu hướng hiện tại

Duối tháng 6, cặp NZD/USD phá vỡ mức hỗ trợ 0.6850 và mất hơn100 điểm. Nguyên nhân chính là do giảm thu hút đầu tư NZD và không tăng USD. Điều này thấy rõ trong tuần giao dịch trước, ngay sau khi tin tức từ Mỹ, phần lớn tỷ giá đã tăng nhưng NZD tiếp tục giảm.

Sắp tới, tiền USD sẽ tăng do chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed và tăng tỷ giá. Thị trường lao động duy trì so với cùng ký năm ngoái, lạm phát chạm mục tiêu năm ngoái tỷ lệ thất nghiệp tăng 0.2% trong 3 tháng qua - nền kinh tế tăng trưởng tăng nhanh thêm. Trong năm 2018, giá trị đang đợi sự thay đổi trong chính sách tiền tệ Mỹ và tăng thu hút đầu tư tiền USD.

Dữ liệu chính sẽ phát hành cuối tuần: cán cân giao dịch, tỷ lệ thất nghiệp và biên chế phi nông nghiệp.

Hỗ trợ và kháng cự

Các chỉ số kỹ thuật xác nhận dự báo giảm: MACD khối lượng lệnh bán đang tăng; Bollinger bands hướng giảm.

Ngưỡng kháng cự: 0.6750, 0.6770, 0.6820, 0.6850, 0.6920, 0.6970, 0.7050.

Mức hỗ trợ: 0.6735, 0.6720, 0.6680, 0.6655, 0.6600, 0.6575.

Gợi ý giao dịch

Có thể tăng khối lượng lệnh bán tại mức 0.6655, 0.6575 và cắt lỗ tại 0.6840.

New Zealand Dollar vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.669140.6685856

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm0.6724
Take Profit0.6655, 0.6575
Stop Loss0.6755, 0.6840
Mức hỗ trợ0.6575, 0.6600, 0.6655, 0.6680, 0.6720, 0.6735, 0.6750, 0.6770, 0.6820, 0.6850, 0.6920, 0.6970, 0.7050
NZD/USD: tiền New Zealand giảm

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi