Xu hướng hiện tại

Đồng tiền New Zealand, giống như hầu hết các đồng khác, đã giảm đáng kể so với USD kể từ giữa tháng Tư, đã mất hơn 500 điểm.

Vào đầu tuần trước, cặp tỷ giá đã chạm ngưỡng hỗ trợ quan trọng 0.6850, từ đó nó tăng trở lại và chuyển sang một phiên điều chỉnh tăng. Sau đó, đường biên trên của kênh dốc xuống 0.6920 đã được lấy đi, và giá đã đi lên. Giờ đây, cặp tiền đang hình thành một kênh tăng điểm điều chỉnh mới theo quan điểm của sự sụt giảm nhu cầu đối với USD do việc thay đổi khối lượng lệnh bán tại vùng giá thấp, mặc dù dữ liệu của các chỉ số chính là khá thuận lợi.

Dữ liệu của Mỹ về số lượng đơn đặt hàng và chỉ số thái độ của người tiêu dùng sẽ được công bố ngày hôm nay.

Hỗ trợ và kháng cự

Hiện tại, kịch bản chính trung hạn vẫn giữ nguyên - sự sụt giảm của cặp tỷ giá theo xu hướng giảm. Có hai dự báo ngắn hạn. Thứ nhất là việc duy trì đà tăng ngắn hạn trong kênh điều chỉnh tăng dần với mục tiêu 0.6770, 0.7010, từ đó một làn sóng mới của xu hướng chính trung hạn sẽ hình thành. Thứ hai là lấy đường biên dưới của kênh cải tiến, sự quay lại tiếp theo tới kênh giảm dần và chuyển động tới vùng thấp nhất mới bên trong nó.

Các chỉ báo kỹ thuật xác nhận khả năng giảm: MACD cho thấy sự sụt giảm nhẹ về khối lượng các lệnh bán (vẫn còn ấn tượng), dải Bollinger Bands hướng xuống, đường trượt trung bình đang ở mức kháng cự 0.6950, cho thấy sức mạnh của nó.

Mức hỗ trợ: 0.6920, 0.6895, 0.6880, 0.6850, 0.6800, 0.6730.

Ngưỡng kháng cự: 0.6950, 0.6970, 0.7010, 0.7050, 0.7100, 0.7170.

Gợi ý giao dịch

Có thể mở lệnh bán ngay mứ hiện tại; lệnh chờ có thể mở từ mức 0.6950, 0.7010 với mục tiêu 0.6850, 0.6730 và cắt lỗ tại 0.7060.

New Zealand Dollar vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.684780.6842256

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịSELL
Nhập điểm0.6916
Take Profit0.6850, 0.6730
Stop Loss0.6975, 0.7060
Mức hỗ trợ0.6730, 0.6800, 0.6850, 0.6880, 0.6895, 0.6920, 0.6950, 0.6970, 0.7010, 0.7050, 0.7100, 0.7170

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL LIMIT
Nhập điểm0.6950, 0.7010
Take Profit0.6850, 0.6730
Stop Loss0.7060
Mức hỗ trợ0.6730, 0.6800, 0.6850, 0.6880, 0.6895, 0.6920, 0.6950, 0.6970, 0.7010, 0.7050, 0.7100, 0.7170
NZD/USD: xu hướng giảm trở lại - trong tương lai

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi