Xu hướng hiện tại

Đô la Úc tiếp tục giảm so với đô Mỹ do sự gia tăng đáng kể sức hấp dẫn đầu tư.

Điều đáng chú ý là tất cả các đối thủ cạnh tranh chính đang chịu áp lực nghiêm trọng bởi USD. Nhưng không chỉ sự tăng trưởng của đồng đô la Mỹ là chất xúc tác chính cho sự sụp đổ của cặp tiền tệ: "Người Úc" đã giảm đáng kể việc công bố dữ liệu tiêu cực trên thị trường lao động. Mặc dù dự báo tỷ lệ thất nghiệp giảm, tỷ lệ thay đổi về số lượng việc làm giảm mạnh, và trên cả làn sóng này, cặp tỷ giá đã giảm.

Hôm nay, đà đi xuống chỉ mạnh thêm, và vào cuối tuần này, khả năng duy trì của nó rất cao do thiếu các tin chính ở Hoa Kỳ và sự chuyển động của cặp ngoại tệ lên tình hình thương mại, hiện đang hỗ trợ cho USD.

Hỗ trợ và kháng cự

Vùng này vẫn nằm trong kênh giảm trung hạn, và sự phục hồi từ giới hạn trên của xu hướng này (0.7820) có thể dự đoán được. Trong tương lai, cặp này sẽ tiếp tục giảm xuống đến biên giới thấp hơn của kênh - 0.7610, 0.7575. Về lâu dài, chúng ta có thể mong đợi sự suy giảm đến mức thấp trong nước giữa tháng 12 – tới mức 0.7500.

Các chỉ báo kỹ thuật xác nhận khả năng giảm: MACD cho thấy sự tăng trưởng của khối lượng các vị trí bán ngắn, và Bollinger Bands đã đảo ngược xu hướng giảm.

Mức hỗ trợ: 0.7650, 0.7610, 0.7575, 0.7530, 0.7500.

Mức kháng cự: 0.7700, 0.7740, 0.7770, 0.7800, 0.7835.

Lời khuyên giao dịch

Trong trường hợp này, các vị trí bán có thể được mở ra từ mức hiện tại với các mục tiêu tại 0.7500, 0.7575 và dừng lỗ tại 0.7760.

Australian vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.712960.7124452

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịSELL
Nhập điểm0.7693
Take Profit0.7500, 0.7575
Stop Loss0.7760
Mức hỗ trợ0.7500, 0.7530, 0.7575, 0.7610, 0.7650, 0.7700, 0.7740, 0.7770, 0.7800, 0.7835
AUD/USD: giá tiếp tục giảm

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi