Tin kinh tế ngoại hối hôm nay

Tin tức kinh tế và tài chính quan trọng nhất của thị trường tiền tệ quốc tế và thị trường chứng khoán

24.08.2018

00:30

Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia. Nhật bản, 01:30 (GMT+2)

24.08.2018

00:00

Cán cân thương mại. New Zealand, 00:45 (GMT+2)

23.08.2018

14:45

Chỉ số dịch vụ PMI Markit. Mỹ, 15:45 (GMT+2)

23.08.2018

13:30

Tuyên bố thất nghiệp lần đầu. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

23.08.2018

12:30

Các bản kê khai cuộc họp chính sách tiền tệ ECB. Châu Âu , 13:30 (GMT+2)

23.08.2018

09:00

Chỉ số dịch vụ PMI Markit. Châu Âu, 10:00 (GMT+2)

23.08.2018

08:15

Sản xuất công nghiệp. Thụy sĩ, 09:15 (GMT+2)
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi