Tin kinh tế ngoại hối hôm nay

Tin tức kinh tế và tài chính quan trọng nhất của thị trường tiền tệ quốc tế và thị trường chứng khoán

21.09.2018

13:30

Doanh số bán lẻ. Canada, 14:30 (GMT+2)

21.09.2018

13:30

Chỉ số giá tiêu dùng. Canada, 14:30 (GMT+2)

21.09.2018

09:30

Cho vay thuần khu vực công. Anh, 10:30 (GMT+2)

21.09.2018

09:00

Chỉ số dịch vụ PMI Markit. Châu Âu, 10:00 (GMT+2)

21.09.2018

09:00

Chỉ số sản xuất PMI Markit. Châu Âu, 10:00 (GMT+2)

21.09.2018

00:30

Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia. Nhật Bản, 01:30 (GMT+2)

20.09.2018

13:30

Báo cáo thất nghiệp lần đầu. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

20.09.2018

09:30

Doanh số bán lẻ. Anh, 10:30 (GMT+2)

20.09.2018

08:30

Quyết định lãi suất SNB. Thụy Sĩ, 09:30 (GMT+2)

20.09.2018

00:00

Tổng sản phẩm nội địa. New Zealand, 00:45 (GMT+2)

19.09.2018

14:00

Bài phát biểu Chủ tịch ECB Draghi. Châu Âu, 15:00 (GMT+2)

19.09.2018

13:30

Bắt đầu xây nhà. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

19.09.2018

09:30

Chỉ số giá tiêu dùng. Anh, 10:30 (GMT+2)

18.09.2018

08:15

Bái phát biểu của Chủ tịch ECB Draghi. Châu Âu, 09:15 (GMT+2)

18.09.2018

02:30

Biên bản cuộc họp RBA. Úc, 03:30 (GMT+2)
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi