Tin kinh tế ngoại hối hôm nay

Tin tức kinh tế và tài chính quan trọng nhất của thị trường tiền tệ quốc tế và thị trường chứng khoán

10.12.2018

14:15

Bắt đầu xây nhà. Canada, 15:15 (GMT+2)

10.12.2018

10:30

GDP. Anh, 11:30 (GMT+2)

10.12.2018

10:30

Sản xuất công nghiệp. Anh, 11:30 (GMT+2)

10.12.2018

10:30

Cán cân thương mại. Vương quốc Anh, 11:30 (GMT+2)

10.12.2018

08:00

Cán cân thương mại. Đức, 09:00 (GMT+2)

10.12.2018

07:45

Tỷ lệ thất nghiệp. Thụy Sĩ, 08:45 (GMT+2)

10.12.2018

01:30

Cho vay mua nhà. Úc, 02:30 (GMT+2)

10.12.2018

00:50

GDP. Nhật Bản, 01:50 (GMT+2)

07.12.2018

14:30

Tỷ lệ thất nghiệp. Canada 15:30 (GMT+2)

07.12.2018

14:30

Thu nhập trung bình hàng giờ. Hoa Kỳ, 15:30 (GMT+2)

07.12.2018

14:30

Tỷ lệ thất nghiệp. Hoa Kỳ, 15:30 (GMT+2)

07.12.2018

14:30

Bảng lương phi nông nghiệp tư nhân. Hoa Kỳ, 15:30 (GMT+2)

07.12.2018

11:00

Tổng sản phẩm trong nước. Eurozone, 12:00 (GMT+2)

07.12.2018

09:30

Chỉ số giá nhà Halifax. Anh, 10:30 (GMT+2)

07.12.2018

08:00

Sản xuất công nghiệp. Đức, 09:00 (GMT+2)
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi