Bảng tính cho trader là một công cụ giao dịch sử dụng bởi các thương nhân để tính toán các mức lợi nhuận, rủi ro và chi phí của một điểm vào v.v

Bảng tính cho trader dễ sử dụng vì nó thể hiện tất cả các đặc tính cần thiết của một tài khoản giao dịch. Chỉ cần chọn một loại tài khoản, mà bạn sẽ tiến hành đầu tư, sau đó chọn một công cụ cặp tiền , khối lượng kích thước đòn bẩy và tiền tệ.