Bắt đầu xây nhà. Canada, 15:15 (GMT+2)

Bắt đầu xây nhà công bố vào lúc 15:15 (GMT+2) tại Canada. Chỉ số xây dựng thế chấp Canada phản ánh số lượng dự án nhà ở một gia đình đã bắt đầu. Khối lượng xây dựng có liên quan chặt chẽ đến thu nhập của dân số, và do đó sự tăng trưởng của chỉ số báo hiệu sự cải thiện chung về phúc lợi của nền kinh tế và tăng trưởng của nó. Một giá trị cao thường có tác động tích cực đến tỷ lệ CAD, trong khi giá trị thấp là một yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến tiền tệ.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi