Sản xuất công nghiệp. Anh, 11:30 (GMT+2)

Bản phát hành Sản xuất Công nghiệp công bố vào lúc 11:30 (GMT+2) tại Anh. Người ta dự đoán rằng giá trị sẽ giảm xuống còn -0.1% trong tháng 10 từ 0.0% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy mức độ sản xuất ở Anh và là một trong những chỉ số chính của tình trạng nền kinh tế quốc gia. Chỉ số này bao gồm các ngành công nghiệp sản xuất và khai thác mỏ, cũng như ngành điện. Tốc độ tăng trưởng dẫn đến sự gia tăng trong GBP, và sự suy giảm dẫn đến sự suy yếu của đồng tiền quốc gia.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi