GDP. Anh, 11:30 (GMT+2)

Tổng sản phẩm trong nước được công bố vào lúc 11:30 (GMT+2) tại Vương quốc Anh. Chỉ số này cho thấy sự thay đổi về giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Anh và mô tả tỷ lệ tăng trưởng/suy thoái. Một kết quả cao tăng cường GBP, ngược lại, một kết quả thấp làm suy yếu tiền tệ.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi