Tỷ lệ thất nghiệp. Thụy Sĩ, 08:45 (GMT+2)

Bản điều chỉnh tỷ lệ thất nghiệp theo mùa được công bố vào lúc 08:45 (GMT+2) ở Thụy Sĩ. Chỉ số này cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong tổng số công dân thân thể của đất nước. Sự tăng trưởng của nó cho thấy sự suy giảm trong phát triển kinh tế. Giá trị cao của chỉ số này làm suy yếu CHF, ngược lại, các giá trị thấp tăng cường nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi