Cán cân thương mại. Đức, 09:00 (GMT+2)

Cán cân thương mại phát hành bởi 09: 00 (GMT+2) ở Đức. Đó là dự đoán rằng trong 10 năm trị của các chỉ số sẽ giảm để 17,2 tỷ từ cấp của 17.6 tỷ một tháng trước. Chỉ số này thể hiện sự khác biệt giữa việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ theo điều kiện tiền tệ. Một giá trị tích cực có nghĩa là thặng dư thương mại, đó là tỷ lệ xuất khẩu trên hàng nhập khẩu. Một giá trị âm cho thấy thâm hụt số dư và cho biết phần lớn các hàng nhập khẩu trên hàng xuất khẩu. Sự gia tăng xuất khẩu có tác động tích cực đến nền kinh tế Đức. Giá trị cao tăng cường đồng EUR và giá trị thấp làm suy yếu đồng tiền.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi